Microwarmtekrachtkoppeling

Naast de elektrische energie komt er ook thermische energie vrij waardoor de MSPG uitermate geschikt is voor microwarmtekrachtkoppelingen. Doordat de restwarmte afkomstig van de stoomturbine en de condensor eenvoudig te recupereren zijn kan een rendement van meer dan 90% gehaald worden. SMO ontwikkeld momenteel een micro-wkk op biomassa (houtpellets) waarin de MSPG wordt toegepast. Voor meer info zie www.greengen.be .

Hybridewagens

De thermische restwarmte afkomstig van verbrandingsmotoren wordt slechts weinig benut. De MSPG kan deze restwarmte omzetten in elektrische energie dat in hybride(vracht)wagens het batterijpak kan opladen.

Scheepsvaart

Ook in de scheepsvaart kan de restwarmte afkomstig van de verbrandingsmotoren worden omgezet in elektrische energie.

Recuperatie van restenergie

Indien er restwarmte verloren gaat in een bepaald proces kan de MSPG ingezet worden om elektrische energie op te wekken.