De stoomturbine is eenvoudig opgebouwd. Via de straalbuis wordt oververhitte stoom onder lage druk omgezet in een hoge supersone snelheid. Deze stoomsnelheid wordt gebruikt om het schoepenwiel aan te drijven dat op zijn beurt rechtstreeks de generator aandrijft. De generator is op maat ontwikkeld aan de hand van de nieuwste technologieën en heeft een zeer hoog rendement. Er wordt een driefasige spanning opgewekt die respectievelijk wordt gelijkgericht en geïnverteerd naar de gewenste spanning en frequentie (50Hz en 230V voor Europa).

Aan de uitgang van de MSPG wordt stoom via de condensor naar de vacuümpomp geleid. De condensor heeft een dubbele functie: het omzetten van verzadigde stoom naar water en het recupereren van restenergie. Het vacuüm wordt gecreëerd om een optimaal rendement te bekomen. De stoom aan de uitgang van de turbine heeft een temperatuur tussen 45°C en 55°C.

De restwarmte afkomstig van de MSPG kan eenvoudig gerecupereerd worden waardoor een hoog rendement bereikt kan worden. In een voorkeursuitvoering ziet het principeschema er als volgt uit:

Voordelen MSPG

 • Lage druk
 • Compact
 • Duurzaam
 • Lage kostprijs
 • Hoog rendement generator
 • Lange levensduur
 • Veilig
 • Laag gewicht

Extra componenten

 • Veiligheidsventiel
 • Magneetventiel
 • Condenser
 • Vacuümpomp
 • Gelijkrichter
 • Contactor
 • Dumpweerstand
 • Inverter